Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

Tarieven
Ieder contact met de huisartsenpost wordt in rekening gebracht. De basisverzekering dekt de kosten van de huisarts en dus ook van de huisartsenpost. Bent u verzekerd, dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd, of kunt u zich niet legitimeren en/of een geldig verzekeringsbewijs tonen, dan betaalt u de kosten van het consult of recept direct op de huisartsenpost. U kunt alleen met pin betalen. U ontvangt een kwitantie die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

De onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 jan 2024:

  • Consult: € 150,61
  • Visite: € 225,92
  • Triageconsult: € 35

Wat is het verschil tussen een triageconsult en een consult?
– Bij een triageconsult inventariseert de triagist telefonisch de zorgvraag (triage) van de beller en bepaalt of er verder onderzoek door een huisarts door middel van een consult of visite noodzakelijk is. Als dat niet nodig is, geeft de triagist informatie en advies.
– Een consult wordt berekend als er een huisarts betrokken is geweest bij een zorgvraag. Dat kan een telefonisch contact zijn, maar ook een digitaal contact met de patiënt, bijvoorbeeld beeldbellen. De huisarts kijkt dan via beeld mee en de patiënt krijgt het advies van de huisarts via de triagiste. Ook als een huisarts zich moet verdiepen in een medisch dossier om een goed advies te kunnen geven of om een herhaalrecept uit te schrijven wordt dit berekend als een consult.

N.B. Huisartsenposten stellen niet zelf hun tarieven vast. Dit gebeurt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).