Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Huiselijk geweld en kindermishandeling

De huisartsenpost beschikt over het ‘Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Dit betekent dat er ‘aandachtsfunctionarisssen voor huiselijk geweld en kindermishandeling’ bij onze post werken  en dat we bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken volgens een vaste werkwijze.

Het uitgangspunt daarbij is dat er passende zorg verleend wordt als er zorgen zijn over de thuissituatie. Wanneer er sprake is van een vorm van huiselijk geweld, is het van groot belang dat professionals samenwerken en afstemmen, zodat zij samen optimale zorg kunnen bieden aan alle betrokkenen. Op de huisartsenpost wordt samengewerkt met de eigen huisarts, de kinderarts en Veilig Thuis.

Wat gebeurt er als er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis?
Veilig Thuis zal contact opnemen met de betrokkenen, en langskomen om over de problemen te praten en te onderzoeken wat er aan de hand is. Op basis van dit onderzoek wordt indien nodig hulp ingeschakeld van bijvoorbeeld de eigen huisarts, centrum voor Jeugd en Gezin of een gezinscoach.

Veilig Thuis is er voor iedereen
Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Bel 0800 – 2000 voor advies en ondersteuning.

Wat kunt u doen?
Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u zelf betrokken bent bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als u zich zorgen maakt over anderen. U krijgt een deskundige medewerker aan de lijn die goed naar uw verhaal luistert. Als u dat wilt, kunt u anoniem blijven. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan organiseert Veilig Thuis deze hulp meteen, samen met ketenpartners. Niet altijd is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling doet Veilig Thuis eerst onderzoek. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/wat-is-het/