Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Waarom worden de telefoongesprekken opgenomen?

De huisartsenpost neemt alle telefoongesprekken op en bewaart deze voor een periode van twee jaar. Er worden geluidsopnamen van de telefoongesprekken gemaakt:

  • om in geval van een klacht naderhand na te gaan hoe een telefoongesprek is verlopen;
  • om de kwaliteit van de telefoongesprekken door doktersassistenten te toetsen en desgewenst te verbeteren door middel van scholing en training.

Gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat de triagist de telefoon opneemt tot het moment dat de verbinding wordt verbroken. Hiervoor gelden zowel wettelijk als intern strikte regels. Ook voor het terugluisteren van gesprekken gelden strenge voorwaarden.